Chci studovat

Přijímací řízení

Uchazeči o studium se přihlašují do přijímacího řízení v souladu s vyhlášením kritérií přijímacího řízení vydaného ředitelem školy v souladu se školským zákonem a prováděcími vyhláškami.

Pro všechny zájemce o studium gymnázium organizuje přípravné kurzy, které uchazeče připraví na jednotlivé zkoušky přijímacího řízení, seznámí s prostředím školy a některými jejími učiteli.

Zveřejnění informací o PŘ
- termíny, požadavky a kritéria hodnocení budou zveřejněny v polovině ledna 2017 na www školy www.is-ostrava.cz
- kritéria hodnocení (hranice úspěšnosti) stanoví ředitel školy

Výsledky:
  • k dispozici a zveřejnění po školní části PŘ = konec dubna dálkovým způsobem (www) a na úřední desce školy
  • v případě přijetí a zájmu nastoupit do školy nutnost odevzdat zápisový lístek

Více informací v sekci přijímací řízení

Přihlášky


Uzávěrka přihlášek do prvních ročníků našeho gymnázia je 1. března 2017 ve 12:00.

Školné

Kompletní informace o školném zde.

Kontaktujte nás
Podporujeme
Partneři